C-19 – przerwa

Z powodu pandemii C-19 spotkania i imprezy klubowe zostają zawieszone do odwołania.         

O wznowieniu działalności poinformujemy w osobnym komunikacie.

Życzymy zdrowia i do zobaczenia

Życzenia Wielkanocne

Alleluja, Alleluja! Wesoły nam dziś dzień nastał, Chrystus bowiem zmartwychwstał. Radujcie się więc i z ufnością patrzcie w przyszłość. Niech zsyła na Was łaski i wnosi szczęście do Waszego rodzinnego życia. Życzenia wielkanocne składa dla Wszystkich członków, sympatyków i przyjaciół BTKK „Catena” Zarząd Klubu.

WYNIKI KONKURSU Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK na najlepiej pracującą komisję oddziałową, klub, sekcję turystyki kolarskiej PTTK w 2019 roku

Pomimo dużej mobilizacji i pracy podjętej przez członków BTKK „Catena” w tym roku ponownie zajęliśmy  czwarte, „najgorsze” bo tuż za podium miejsce w Konkursie Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK na najlepiej pracującą komisję oddziałową, klub, sekcję turystyki kolarskiej PTTK w 2019 roku. Wynik, jaki osiągnęliśmy w tym roku to 40 punktów. W roku ubiegłym zdobyliśmy ich 45, co by nam w tym roku zapewniło miejsce na podium! Niestety nasi „rywale” są czujni i ostro walczą o miano najlepszego. Może w roku bieżącym poprawimy swój wynik, wszystko zależy od nas panie i panowie. Do dzieła, walczymy!

DLA ZAINTERESOWANYCH AKTUALNY REGULAMIN. WARTO POCZYTAĆ, MOŻE ZDOBĘDZIEMY „PUDŁO”

Regulamin konkursu na najlepiej pracującą oddziałową komisję, klub, sekcję turystyki kolarskiej PTTK

Wyniki 2019

Miejsce Nazwa komisji, klubu Dziedzina Suma pkt.
I II III IV V VI VII
1 Turystyczny Klub Kolarski PTTK
im. Władysława Huzy
w Gliwicach
206
I
10
151
VI
4
75
I
10
111
II
8
516
II
8
38
II
8
177
I
10
58
2 Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK „SOKÓŁ”
przy Oddziale PTTK w Radlinie
KWK „MARCEL” w Radlinie
203
II
8
205
II
8
72
II
8
67
V
5
758
I
10
26
VII
3
137
II
8
50
3 Klub Turystyki Kolarskiej PTTK
„GRONIE”
w Tychach
121
V
5
203
III
7
20
IX
1
233
I
10
384
III
7
32
IV
6
126
III
7
43
4 Bytomski Turystyczny Klub Kolarski
„CATENA”
w Bytomiu
112
VI
4
210
I
10
53
IV
6
46
VI
4
284
IV
6
28
VI
4
99
IV
6
40
5 Łódzki Klub Turystów Kolarzy PTTK
im. Henryka Gintera
w Łodzi
156
IV
6
141
VII
3
50
VI
4
68
IV
6
168
VI
4
51,25
I
10
50
IX
1
34
6 Klub Turystyki Kolarskiej PTTK
„PRZYGODA”
w Toruniu
175
III
7
104
VIII
2
63
III
7
23
VIII
2
84
VIII
2
35,75
III
7
97
V
5
32
7 Komisja Turystyki Kolarskiej
przy Oddziale PTTK „PODLASIE”
w Siedlcach
84
VII
3
52
IX
1
53
IV
6
108
III
7
40
IX
1
17
VIII
2
83
VI
4
24
8 Rodzinny Klub Turystyki Kolarskiej PTTK „Wagabunda”
w Katowicach
75
VIII
2
187
IV
6
33
VII
3
18
IX
1
207
V
5
11
IX
1
83
VI
4
22
9 Komisja Turystyki Kolarskiej „Beneqteam”
w Płocku
68
IX
1
157
V
5
29
VIII
2
43
VII
3
108
VII
3
30
V
5
56
VIII
2
21

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Sprawozdawczego

W dniu 24 lutego 2020 roku w siedzibie BTKK ,, Catena ,, PTTK O/Bytom ul. Żołnierza Polskiego 13 odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie za okres 2019 r. Przybyli zaproszeni goście członkowie Honorowi klubu Jerzy Nowak ze Strzyżowic, Józefa Ociepka, Leszek Wolney oraz sympatycy klubu . Zaproszonych gości Panią Prezes Oddziału PTTK Bytom Małgorzatę Janotę, oraz wszystkich obecnych przywitał prezes klubu Zenon Kaszowicz. Na Przewodniczącego Zebrania wybrano kol. Zenona Kaszowicza, a protokolantem został kol. Piotr Wicher. Po przedstawieniu i zatwierdzeniu Porządku Obrad Prezes Klubu odczytał sprawozdanie za okres sprawozdawczy 2019 r, przedstawiając dokonania klubu oraz plan pracy na 2020 r. Prezes Z. Kaszowicz rok 2019 uznał za bardzo udany. Podziękował wszystkim za aktywny udział w życiu Klubu. Powiedział, że godnym podkreślenia jest fakt zdobycia w ubiegłym roku 254 odznak kolarskich, czyli o 12 więcej niż w roku 2018. Kolejnym punktem zebrania była dyskusja nad sprawozdaniem i planem pracy na rok 2020. Skarbnik Klubu Tadeusz Piekarz przedstawił sprawozdanie finansowe, a Andrzej Kopiec Prezes Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie za 2019 rok. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła działalność „Cateny” Podczas dyskusji głos zabrał kolega Piotr Wicher. Podziękował Prezesowi za kolejny rok włożonego wysiłku i pracy w prowadzeniu BTKK „Catena” co spotkało się z wielkimi brawami. Głos w dyskusji zabrała również pani Prezes Oddziału PTTK w Bytomiu, która podziękowała wszystkim za aktywny udział w życiu PTTK. Wyróżniła i dała za wzór działalność jaką prowadzą członkowie „Cateny” i podkreśliła duży udział i zaangażowanie w tych sukcesach Prezesa Klubu.

Po zakończeniu części oficjalnej wręczono kolejny MEDAL HONOROWY z nr 8 – najwyższe odznaczenie BTKK „Catena” koledze Markowi Kochańskiemu, za Jego zasługi i wkład pracy w rozwój Klubu.Zostały również wręczone odznaki Klubowe w stopniu srebrnym otrzymał Sławomir Kaelciński,  a brązowe odebrały Katarzyna Niewińska, Lidia Młotek, Adam Niewiński i Bronisław Kałuża.

Pani Małgorzata Janota wręczyła Prezesowi Klubu Zenonowi Kaszowiczowi oraz Jerzemu Nowakowi z Piekar Śląskich Odznakę 50 lat w PTTK. Gratulujemy wytrwałości!

Prezes Oddziału PTTK Bytom Małgorzatę Janotę,

Po wręczeniu nagród nastąpiła najbardziej oczekiwana chwila. Prezes ogłosił wyniki konkursów na:

Najaktywniejszego Turystę Kolarza Klubu za 2019 r

1. Przybyło Marian 939 pkt

2. Więckowski Tadeusz 937 pkt

3. Kaszowicz Zenon 935 pkt

4. Piekarz Tadeusz 855 pkt

5. Kapczyński Ryszard 830 pkt

6. Wicher Piotr 795 pkt

7. Niewiński Adam 754 pkt

8. Kałuża Bronisław 655 pkt

9. Mitręga Henryk 520 pkt

10. Wolski Roman 443 pkt

Na Najaktywniejszą Turystkę Kolarkę Klubu za 2019 r

1. Niewińska Katarzyna 1256 pkt

2. Piechówka Grażyna 732 pkt

3. Wicher Ewa 515 pkt

4. Pietryka Barbara 514 pkt

5. Młotek Lidia 334 pkt

6. Sempruch Zofia 272 pkt

7. Kułaga Jolanta 56 pkt

Na Najaktywniejszego Przodownika Turystyki Kolarskiej Klubu 2019 r

1. Wicher Piotr

2. Kapczyński Ryszard

3. Piekarz Tadeusz

4. Kopiec Andrzej

5. Mitręga Henryk

6. Pietryka Barbara

7. Haiski Eugeniusz

8. Kryca Piotr

9. Więckowski Tadeusz

10. Kułaga Jerzy

W konkursie na Najaktywniejszego Przodownika Turystyki Kolarskiej Klubu tradycyjnie udziału nie bierze Prezes Klubu Zenon Kaszowicz, któremu bardzo serdecznie dziękujemy za wkład pracy i wysiłek włożony w prowadzenie naszego BTKK „Catena” . Prezes pogratulował zwycięzcom, a w szczególności naszym paniom, których w naszym klubie jest coraz więcej z czego się bardzo cieszymy.

Uczestnicy konkursów zostali wyróżnieni miejsca 1-3 pamiątkowymi dyplomami i pucharami.

Prezes Klubu podziękował serdecznie wszystkim za przybycie i zakończył zebranie.

zdjęcia z WZS

https://photos.app.goo.gl/HSSG2GHwuMuwfTDo6

Bytom, 24 luty 2020

Wojewódzkie Spotkanie Działaczy Regionalnej Rady Turystyki Kolarskiej PTTK Województwa Śląskiego w Sułkowicach k. Andrychowa w Stanicy Hucuł

W dniu 15.02.2020 odbyło się Wojewódzkie Spotkanie Działaczy Regionalnej Rady Turystyki Kolarskiej PTTK Województwa Śląskiego w Sułkowicach k. Andrychowa w Stanicy „Hucuł”. Podczas spotkania poruszano m.in. temat organizacji ogólnopolskiego rajdu rowerowego. Po obradach udaliśmy się dwoma autokarami do pobliskiej miejscowości Osiek gdzie znajduje się „Izba Regionalna Doliny Karpia” Jest to niezwykłe miejsce gdzie swoją kolekcję zgromadził Pana Marian Kocemba. Wśród kilka tysięcy eksponatów, nie licząc dokumentów, zdjęć, książek czy etykiet z butelek można podziwiać przedmioty użytkowe, rękodzieła sztuki, takie jak stare żelazka, obrazy, zegary, unikatowe druki i wiele innych. Znaczącą część zgromadzonych eksponatów stanowią przedmioty związane z hodowlą karpia osieckiego. Po zwidzeniu kolekcji przyszła pora na posiłek w postaci boczku i kiełbasy z grilla. Później zwiedzaliśmy zabytkowy, nie użytkowany drewniany kościółek św. Andrzeja z XV w.

Foto relacja- https://photos.app.goo.gl/a92LySvskj1yJiab8

Super Bal!

Na zdjęciu uczestnicy naszego balu z wielkim zaangażowaniem odśpiewali Hymn „Cateny”. Było super i wesoło.

Wprawdzie pierwsze oficjalne spotkanie członków BTKK „Catena” po przerwie odbędzie się w dniu 3.02.2020, ale spotkaliśmy się już na pierwszej imprezie o nazwie „Pawełki w Bytomiu”. Była to impreza towarzyska, bal karnawałowy, w którym uczestniczyło ponad 30 osób. Oprócz kolarzy z naszego klubu gościnnie uczestniczyli turyści z Tarnowskich Gór, Rudy Śląskiej, Tych i Katowic. W ocenie uczestników zabawa była bardzo, bardzo udana, a prowadzone konkursy, wspólne śpiewanie cieszyło się wielkim powodzeniem. Serdecznie dziękujemy organizatorom tej imprezy Heńkowi, Marianowi oraz Adamowi za przygotowanie oprawy muzycznej i konkurów z super nagrodami. Poniżej kilka zdjęć z tej imprezy.

https://photos.app.goo.gl/Dy4Z3NEuFonQgzo17

Nasze wycieczki 2019

Minął rok 2019. W nowym nadchodzącym 2020 roku składamy najserdeczniejsze życzenia Wszystkim naszym koleżankom i kolegom z tras rowerowych. Poniżej kronika naszych wycieczek w 2019 roku przygotowana przez naszego niezawodnego kolegę Heńka. Zachęcamy do obejrzenia i przypomnienia sobie naszych wycieczek rowerowych . Oby nadchodzący 2020 rok był również ciekawy i obfity w wycieczki rowerowe.

Kronika Cateny 2019