Rajd Kolarski „Święto Roweru” Brynek 27.06.2021

Już w 27.06.2021 zapraszamy na nasz Rajd Kolarski ” Święto Roweru w Brynku” Szczegóły imprezy znajdziecie poniżej.

REGULAMIN Rajdu:

ORGANIZATOR:Bytomski Turystyczny Klub Kolarski „Catena” PTTK O/Bytom, Koło PTTK nr 96 i Koło PTSM nr 7.
CEL IMPREZY:– Zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej, -Rocznicowe obchody Powstania Śląskiego – Poznanie Ziemi Tarnogórskiej – zabytkowych parków i pałaców
TERMIN I MIEJSCE:27 czerwca 2021 r. Zbiórka o godz. 8.00 w Parku Miejskim przy Muszli Koncertowej ul. Chrzanowskiego. Wspólny wyjazd na metę Rajdu godz. 8.10 trasą wyznaczoną przez organizatora lub indywidualnie .
META ZLOTU
BRYNEK – nadleśnictwo pod wiatą ul. Grabowa

ZGŁOSZENIE:

Indywidualnie lub zespołowo na mecie rajdu OKOŁO GODZINY 11.00
WPISOWE I ŚWIADCZENIA:W ramach wpisowego naklejka i potwierdzenie punktów na KOT,a zwycięzcy konkursów otrzymują dyplomy i nagrody. Wpisowe dla: młodzieży szkolnej 1 zł dorosłych 3 zł
KONKURSY:Na mecie rajdu od godziny 11.30 ZAKOŃCZENIE RAJDU ok. godziny 13.00 łapanie kijka, rzut oponą,

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA:
Uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, ochrony przyrody i Karty Turysty. – Organizacja zgłaszająca jest odpowiedzialna za zachowanie swoich uczestników, – Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich. – Uczestnicy Zlotu ubezpieczają się indywidualnie od NNW na czas trwania imprezy oraz dojazdu na rajd jak i powrotu. – Uczestniczący w Rajdzie członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską PTTK za 2021rok są ubezpieczeni od NNW . – Impreza odbędzie się bez względu na pogodę. – Dzieci i młodzież biorą udział w rajdzie pod opieką dorosłych – Rajd jest organizowany społecznie przez Przodowników Turystyki Kolarskiej Klubu „Catena” –Zakończenie Rajdu o godzinie 13 .00 – 13.15
DODATKOWE INFORMACJE
W poniedziałek podczas spotkań klubu u kol. Andrzeja Kopca tel. kom. 696 610347

Rajd Kwitnące Rododendrony

Już w dniach 18 – 20.06.2021 zapraszamy na nasz Rajd „Kwitnące Rododendrony”. Szczegóły imprezy znajdziecie poniżej. Ze względu na pandemię ilość miejsc ograniczona.

https://app.box.com/s/v9nvh8r00ks0loxlc4ua654222q2fe0m link do komunikatu

Podejrzyj(otworzy się w nowej zakładce)

Regulamin Rajdu

Kwitnące Rododendrony”

Pawełki 18-19-20.06.2021

ORGANIZATOR:Bytomski Turystyczny Klub Kolarski „Catena” PTTK O/Bytom, Koło PTTK nr 96 i Koło PTSM nr 7.
CEL RAJDU– Popularyzacja turystyki kolarskiej (cykloterapia) – Zapoznanie uczestników Rajdu z walorami tej pięknej ziemi, pośród pięknych lasów na dziedzińcach zamków i pałaców, w ciszy zabytkowych drewnianych kościółków będziemy mogli zatrzymać się na chwilę i odnaleźć na nowo motywy życia i radości. – Zdobywanie odznak krajoznawczych, przyrodniczych i turystycznych
WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIEZgłoszenia należy składać osobiście na spotkaniach klubu „CATENA„ w poniedziałki w godzinach18.00-19.00 w Bytomiu ul. Żołnierza Polskiego 13 lub email judowicher@gmail.comdo Piotr lub telefon 695309302. Termin zgłoszenia do 7.06.2021.Ilość uczestników ograniczona ze względu na ograniczoną ilość miejsc w schronisku 30 osób.W pierwszej kolejności przyjmowani będą członkowie BTKK „Catena” O przyjęcie decydować będzie kolejność zgłoszenia.
OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWAZobowiązuje się uczestników do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i karty turysty Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się indywidualnie od NNW na czas trwania Rajdu oraz przyjazdu jak i powrotu. Członkowie PTTK uczestniczący w Rajdzie są ubezpieczeni od NNW z aktualnie opłaconą składką członkowską PTTK za 2021 rok. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę .Dzieci i młodzież biorą udział w Rajdzie pod opieką dorosłych. Rajd jest organizowany społecznie przez Przodowników Turystyki Kolarskiej Klubu „CATENA”
KOSZTY RAJDU”Każdy z uczestników wpłaca organizatorowi na miejscu 15 zł –pieczenie chleba, smalec, ogórki kiszone oraz koszty związane z organizacją.
Cena za pokoje:
Pokoje z WC – 1 doba 38 zł druga doba 29 zł = 67 zł za dwie doby
Pokoje bez WC – 1 doba 34 zł druga doba 25 zł = 59 zł za dwie doby
Osoby posiadające ważne legitymacje PTSM 20 % zniżki
Pokoje z WC – 1 doba 30,4 zł druga doba 23,2 zł = 53,6 zł za dwie doby
Pokoje bez WC – 1 doba 27,2 zł druga doba 20 zł = 47,2 zł za dwie doby
Każdy uczestników opłaca koszty zakwaterowania we własnym zakresie.

PROGRAM RAJDU
PIERWSZY DZIEŃ RAJDU 18.06.2021 Piątek Dojazd rowerami do Pawełek w dniu 18.06.2021 we własnym zakresie lub o godzinie 13.00 spotkanie w Kaletach u Piotra i Ewy. Na miejscu kawa, herbata odpoczynek i ciąg dalszy podróży. Przyjazd uczestników i od godziny 16.00 zakwaterowanie uczestników i zajęcia własne.
Godzina 20.00 – spotkanie na świetlicy i omówienie wyjazdu oraz program na dzień 19.06.2021 Godzina 23:00 cisza nocna.
DRUGI DZIEŃ RAJDU 19.06.2021 Sobota
Godzina 9.00 – wyjazd na trasę rowerową według załączonego planu.
Godzina 18.00 – ognisko oraz wspólna zabawa przy muzyce w świetlicy.
TRZECI DZIEŃ RAJDU 20.06.2021
Zakończenie Rajdu. Opuszczenie schroniska około godziny 9:00.
ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA– odcisk pieczęci „ Święto Kwitnących Rododendronów” – możliwość zdobywania odznak regionalnych. (odznaka lubliniecka i inne.) – świeży chleb, ogórki i smalec.
WAŻNEORGANIZATORZY ŻYCZĄ dobrej formy i wspaniałego humoru!!
Zgodnie z dobrą tradycją zwracamy się do uczestników Rajdu a szczególnie do Pań o wypiek ciast lub innych atrakcji kulinarnych.
Zarząd BTKK „CATENA”

Nasze drzewko przetrwało zimę

Zasadzone w dniu 19 września 2020 z okazji Jubileusz 70 – lecia Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego drzewka w Parku Mickiewicza w Bytomiu ma się dobrze i jak widać na załączonym zdjęciu przetrwało zimę w niezłej kondycji. Oby tak dalej.

Gliwice zapraszają

Regulamin

28 RAJD KOLARSKI „ŚWIĘTO ROWERU”

Borowa Wieś 23 maj 2021r.

1. Organizator:

Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. Władysława Huzy w Gliwicach (44-100 Gliwice, Rynek 11 tel. 32-231-05-76)

2. Cel imprezy:

Popularyzacja turystyki rowerowej, jako formy aktywnego wypoczynku wśród młodzieży i mieszkańców Gliwic. Przybliżenie uczestnikom wiadomości o własnym regionie, jego historii, walorów krajoznawczo – turystycznych Gliwic i najbliższej okolicy. Propagowanie zasad ruchu drogowego i poszanowania przyrody wśród dzieci i młodzieży.

3. Wpisowe i świadczenia:

Wpisowe na rajd nie obowiązuje. W imprezie uczestniczyć może do 50 osób.

Każdy z pięćdziesięciu uczestników otrzyma naklejkę rajdową.

4. Meta i program rajdu:

Meta rajdu znajdować się będzie przy lodziarni „Sonia” w Borowej Wsi ul. Równoległa 99

Przyjmowanie uczestników od godz. 10:30

Dojazd na metę trasami dowolnymi lub trasą wyznaczoną

Dla chętnych, zbiórka na placu Krakowskim przed Politechniką Śląska, skąd nastąpi wspólny wyjazd o godz. 9:30 w towarzystwie doświadczonych przodowników turystyki kolarskiej.

5. Ogólne warunki uczestnictwa:

Ze względu na panującą pandemię wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posiadania maseczek oraz zachowania przepisowego odstępu.

Uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i Karty Turysty. Organizacja zgłaszająca uczestników jest odpowiedzialna za zachowanie swoich podopiecznych oraz za ich ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.

Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

W trosce o bezpieczeństwo uczestnicy powinni posiadać kaski rowerowe.

Komitet Organizacyjny Rajdu

Zaczynamy wspólne wyjazdy

Pomimo panującej epidemii COVID- 19 członkowie Bytomskiego Turystycznego Klubu Kolarskiego „Catena” starają się aktywnie spędzać czas i kontynuować swoja przygodę rowerową. W początkowej fazie wprowadzonych obostrzeń dotyczących spotkań i wspólnych wyjazdów, ze względu na zakaz zgromadzeń większej ilości osób w grupach było niewiele. Większość naszych rowerzystów jeździła indywidualnie. Niektóre imprezy kalendarzowe zostały odwołane, ale jesteśmy dobrej myśli i powoli wracamy do „kręcenia” w większym gronie z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów sanitarnych.

Po raz pierwszy w większym gronie pojechaliśmy na pielgrzymkę na Górę Świętej Anny, gdzie spędziliśmy trzy dni. Pogoda podczas wyjazdu w piątek była bardzo zła, dokuczał silny wiatr i deszcz. Nasza podróż trwała bardzo długo, bo dotarliśmy na miejsce po 7 godzinach, bardzo zmęczeni i wyziębnięci. Kolejne dni przyniosły poprawę pogody i już podczas mszy świętej w sobotę odprawianej w intencji rowerzystów świeciło słońce, a w niedzielę podczas drogi powrotnej mieliśmy prawdziwe lato i większość naszych uczestników jechała w koszulkach z krótkimi rękawkami.

Kolejną wspólną wyprawą był trzydniowy wyjazd do Złotego Potoku. Prognozy pogody były bardzo pesymistyczne i nieciekawe. Tym razem było odwrotnie niż podczas wycieczki na Górę Świętej Anny, piękna i letnia pogoda była w piątek i sobotę , a wracaliśmy do domy w strugach deszczu. Głównym celem naszej wyprawy był sobotni wyjazd do Sanktuarium Świętej Anny w Aleksandrówce w gminie Przyrów, graniczącym jednak z centrum wsi Święta Anna – stąd też przypisywanie klasztoru tej miejscowości. Jest to miejsce często odwiedzane przez zdążające na Jasną Górę pielgrzymki i Sanktuarium Matki Bożej w Gidlach. Wyjazd należy zaliczyć bardzo udanych, wspaniała atmosfera w czasie jazdy, piękne trasy, odwiedzane miejsca i atmosfera wieczorami podczas wspólnych posiłków wlała w nas nadzieję, że powoli wracamy do normalności i będziemy dalej realizować nasze wspólne wyjazdy już bez obostrzeń i przeszkód.

Już teraz czekamy z niecierpliwością na kolejną imprezę kolarską, w której będziemy uczestniczyli – 61 Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej w Krasiczynie. Liczymy również, że powrócimy do regularnych spotkań klubowych w poniedziałki. Dziękujemy tym, którzy zorganizowali nasze wspólne wyjazdy.

Obchody Jubileuszu 70-lecia PTTK – sadzenie drzewka

Rok 2020 jest rokiem, w którym obchodzimy Jubileusz 70 – lecia Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego. W dniu 19 września 2020 r. Członkowie Bytomskiego Turystycznego Klubu Kolarskiego „Catena”, podczas VII Rajdu Międzypokoleniowej Sztafety Turystycznej właśnie z tej okazji zasadzili drzewko w Parku Mickiewicza. Rajdowi patronował Zarząd Główny PTTK Warszawa, a drzewko pochodziło ze Szkółki Leśnej Lasy Państwowe. Przy sadzeniu drzewka był obecny podleśniczy z Leśnictwa Dąbrowa Miejska. Klub posiadał stosowne zezwolenia na sadzenie drzewka od Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu. Po zrobieniu zdjęcia do klubowej dokumentacji kolarze pojechali do Brzezin Śląskich, gdzie w ogródku koleżanki z klubu odbyło się tradycyjnie pieczenie kiełbasek.

O naszej akcji ukazał się również artykuł w „Życiu Bytomskim” za co serdecznie dziękujemy.

Powitanie Jesieni – Pawełki

Za nami kolejny rajd kolarski „ POWITANIE JESIENI„ który odbył się tradycyjnie w Pawełkach w dniach 2-3-4.10.2020r. To już kolejny raz schronisko w Pawełkach przyjęło nas w swoich gościnnych progach. Ze względu na COVID – 19 nasza impreza zostało ograniczona do udziału tylko 30 osób, chociaż chętnych , jak co roku było o wiele więcej. W naszym rajdzie uczestniczyli turyści z klubów Rajder z Opola, Wandrus Żory, Jutrzenka Tarnowskie Góry i gospodarze imprezy turyści „Cateny”. Pomimo małej ilości uczestników możemy nasz rajd zaliczyć do bardzo udanych. Zarówno wycieczka rowerowa jak i impreza integracyjna zostały zrealizowane i przygotowane profesjonalnie, o czym świadczyły głosy uczestników i pochwały płynące w stronę organizatorów. Wycieczkę rowerową, która prowadziła do niezanych i ciekawych miejsc prowadzili koledzy Piotr i Marian. Przy każdej z atrakcji naszej wycieczki czekały osoby opowiadające o historii tych miejsc. W Sanktuarium w Lubecki czekał na nas ksiądz, który opowiedział o freskach i wszystkich ciekawostkach zwianych z sanktuarium. W lubecku udostępniono nam również zwiedzenie skansenu znajdującego się na terenie parafialnym. Kolejną atrakcją było spotkanie w Kanusie w izbie pamięci Franciszki Ciemięgi. Z Kanusa udaliśmy się do Gwoździan, drewnianego kościoła, gdzie również ksiądz opowiadał historie związane z parafią. Kolejnym punktem wycieczki był cmentarz ewangelicki w Bzinicy, gdzie pani Prezes Stowarzyszenia „Karolinka” pięknie , po śląsku opowiedziała o historii życia „Karolinki”znanej z piosenki „Poszła Karolinka do Gogolina”. Jak się okazało postać Karolinki nie była fikcyjna. Kolejnym i ostatnim punktem , tego pełnego atrakcji dnia był cel naszej wycieczki Dobrodzień. Na rynku w Dobrodzieniu czekała na nas pani Dyrektor Domu Kultury. Jej serdeczność i zaangażowanie nie miało końca. Jej opowieści w muzeum, kościółku drewnianym o historii Dobrodzienia były ciekawe i profesjonalnie przygotowane. Po zwiedzaniu Dobrodzienia o godzinie 16.00 pojechaliśmy do Pawełek. W Pawełkach po krótkim odpoczynku i regeneracji sił uczestnicy zasiedli przy ognisku, a następnie biesiada przeniosła się do świetlicy. Atmosfera zabawy była wspaniała. Wspólna zabawa przy muzyce , oraz konkursach sprawnościowych, które przygotowali Kasia z mężem Adamem oraz kolega Piotr, sprawiły, że wszyscy bawili się doskonale do późnego wieczora. Zwycięzcy konkursów zostali nagrodzeni dyplomami i bardzo cennymi nagrodami zarówno w konkurencjach indywidualnych jak i drużynowych. Podczas spotkania była serwowana kiełbasa z rożna i smakołyki przygotowane przez Nasze Panie, których w tym roku było bardzo, bardzo dużo. W niedzielę uczestnicy wyjechali z miejsca zakwaterowania do domów indywidualnie lub grupowo. Bardzo serdecznie dziękujemy Wszystkim , którzy przyczynili się do organizacji tej imprezy. Szczególne słowa uznania należą się organizatorom koleżance Lidce i Piotrowi, Kasi i Adamowi za przygotowanie oprawy muzycznej i konkursu oraz koledze Marianowi z pomoc w przygotowaniu trasy rowerowej. Jedynymi osobami, które mogły być niezadowolone, to grzybiarze bo w tym roku plony były raczej słabe-). Już czekamy na kolejny rok.

Zdjęcia dzięki uprzejmości kolegi  Heńka:

https://photos.app.goo.gl/69taKvGiJgAKZkzW9