Zaproszenie na Rajd

Rok 2020 był rokiem, w którym obchodzimy Jubileusz 70 – lecia Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego. W dniu 19 września 2020 r. Członkowie Bytomskiego Turystycznego Klubu Kolarskiego „Catena” , podczas VII Międzypokoleniowej Sztafety Turystycznej właśnie z tej okazji zasadzili drzewko w Parku Mickiewicza. Podczas tego rajdu chcemy zobaczyć jak po roku „czuje” się nasze drzewko. Serdecznie zapraszamy.

,, Międzypokoleniowa sztafeta turystyczna ,,

18 września 2021 r

ORGANIZATOR:Bytomski Turystyczny Klub Kolarski „Catena” PTTK O/Bytom, Koło PTTK nr 96 i Koło PTSM nr 7.
CEL IMPREZY:Obchody rocznicy Powstań Śląskich – Zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej.
TERMIN I MIEJSCE:18.09.2021 / sobota/ Zbiórka o godz. 10.00 w Bytomiu pl. Sobieskiego /Muzeum Górnośląskie / Wspólny wyjazd na metę Rajdu godz. 10.15 trasą Bytom – Rozbark – Żabie Doły – Łagiewniki – Park im.Mickiewiczaok. Grupę prowadzą przodownicy BTKK „Catena” w Bytomiu. Zakończenie imprezy planowane jest na godzinę 13.30. Powrót grupowy lub indywidualny wybraną przez uczestników trasą .
META RAJDU
Park Mickiewicza w Bytomiu ul. Chorzowska 28 H

ZGŁOSZENIE:

na miejscu zbiórki. pl. Sobieskiego / Muzeum Górnośląskie /
WPISOWE I ŚWIADCZENIA:Uczestnictwo w Rajdzie jest bezpłatne.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA:
Uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, ochrony przyrody i Karty Turysty. – Organizacja zgłaszająca jest odpowiedzialna za zachowanie swoich uczestników, – Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich. – Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się indywidualnie od NNW na czas trwania imprezy oraz dojazdu na rajd jak i powrotu. – Uczestniczący w Rajdzie członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską PTTK za 2021 rok są ubezpieczeni od NNW . – Impreza odbędzie się bez względu na pogodę. – Dzieci i młodzież biorą udział w rajdzie pod opieką dorosłych – Rajd jest organizowany społecznie przez Przodowników Turystyki Kolarskiej Klubu „Catena”
DODATKOWE INFORMACJE
W poniedziałki podczas spotkań klubu o godzinie 18.00 Zenon Kaszowicz tel.510 955 755

Wznowienie działalności po przerwie

Informujemy, że w dniu 6.09.2021 wznowiliśmy spotkania klubowe po przerwie wakacyjnej. Nasi turyści bardzo czynnie spędzili ten czas biorąc udział w wyjazdach indywidualnych, uczestnicząc w różnego rodzaju rajdach. Już teraz zapraszamy do Pawełek w dniach 1-3.10.2021 na tradycyjny już rajd „Powitanie jesieni” Szczegóły w komunikacie.

Powitanie jesieni”

Pawełki 1-3.10.2021

ORGANIZATOR:Bytomski Turystyczny Klub Kolarski „Catena” PTTK O/Bytom, Koło PTTK nr 96 i Koło PTSM nr 7.
CEL RAJDU– Popularyzacja turystyki kolarskiej (cykloterapia) – Zapoznanie uczestników Rajdu z walorami tej pięknej ziemi, pośród pięknych lasów na dziedzińcach zamków i pałaców, w ciszy zabytkowych drewnianych kościółków będziemy mogli zatrzymać się na chwilę i odnaleźć na nowo motywy życia i radości. – Zdobywanie odznak krajoznawczych, przyrodniczych i turystycznych
WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIEZgłoszenia należy składać osobiście na spotkaniach klubu „CATENA„ w poniedziałki w godzinach18.00-19.00 w Bytomiu ul. Żołnierza Polskiego 13 lub email judowicher@gmail.com do Piotr lub telefon 695309302Termin zgłoszenia do 18.09.2021.W pierwszej kolejności przyjmowani będą członkowie BTKK „Catena” O przyjęcie decydować będzie kolejność zgłoszenia.
OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWAZobowiązuje się uczestników do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i karty turysty Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się indywidualnie od NNW na czas trwania Rajdu oraz przyjazdu jak i powrotu. Członkowie PTTK uczestniczący w Rajdzie są ubezpieczeni od NNW z aktualnie opłaconą składką członkowską PTTK za 2021 rok. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę .Dzieci i młodzież biorą udział w Rajdzie pod opieką dorosłych. Rajd jest organizowany społecznie przez Przodowników Turystyki Kolarskiej Klubu „CATENA”
KOSZTY RAJDU”Każdy z uczestników wpłaca organizatorowi na miejscu 15 zł –pokrycie kosztów związanych z organizacją imprezy.
Cena za pokoje: Pokoje z WC – 1 doba 38 zł druga doba 29 zł = 67 zł za dwie doby Pokoje bez WC – 1 doba 34 zł druga doba 25 zł = 59 zł za dwie doby
Osoby posiadające ważne legitymacje PTSM 20 % zniżki Pokoje z WC – 1 doba 30,4 zł druga doba 23,2 zł = 53,6 zł za dwie doby Pokoje bez WC – 1 doba 27,2 zł druga doba 20 zł = 47,2 zł za dwie doby Każdy uczestników opłaca koszty zakwaterowania we własnym zakresie.

PROGRAM RAJDU
PIERWSZY DZIEŃ RAJDU 1.10.2021Piątek Dojazd rowerami do Pawełek w dniu 1.10.2021 we własnym zakresie lub o godzinie 13.00 spotkanie w Kaletach u Piotra i Ewy. Na miejscu kawa, herbata odpoczynek i ciąg dalszy podróży. Przyjazd uczestników do schroniska i od godziny 15.00 zakwaterowanie uczestników. Około godziny 17.00 – 17.30 – spotkanie przy ognisku, pieczenie kiełbasek, wspólna biesiada oraz omówienie wyjazdu i program na dzień 2.10.2021 Godzina 23:00 cisza nocna.
DRUGI DZIEŃ RAJDU 2.10.2021 sobota
1. Godzina 9.00 – wyjazd na trasę rowerową według załączonego planu.
2.Grzybobranie dla pozostałych uczestników, którzy nie biorą udziału w wycieczce rowerowej. Godzina 19.00 – wspólna zabawa przy muzyce w świetlicy.
TRZECI DZIEŃ RAJDU 3.10.2021 niedziela Zakończenie Rajdu. Sprzątanie i opuszczenie schroniska około godziny 9:00.
ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA– odcisk pieczęci „ Święto Kwitnących Rododendronów”
– możliwość zdobywania odznak regionalnych. (odznaka lubliniecka i inne.)
– świeży chleb, ogórki i smalec
– nagrody w konkursach – organizacja zabawy i ogniska
WAŻNEORGANIZATORZY ŻYCZĄ dobrej formy i wspaniałego humoru!! Zgodnie z dobrą tradycją zwracamy się do uczestników Rajdu a szczególnie do Pań o wypiek ciast lub innych atrakcji kulinarnych. Zarząd BTKK „CATENA”

Rajd Kolarski „Święto Roweru” Brynek 27.06.2021

Już w 27.06.2021 zapraszamy na nasz Rajd Kolarski ” Święto Roweru w Brynku” Szczegóły imprezy znajdziecie poniżej.

REGULAMIN Rajdu:

ORGANIZATOR:Bytomski Turystyczny Klub Kolarski „Catena” PTTK O/Bytom, Koło PTTK nr 96 i Koło PTSM nr 7.
CEL IMPREZY:– Zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej, -Rocznicowe obchody Powstania Śląskiego – Poznanie Ziemi Tarnogórskiej – zabytkowych parków i pałaców
TERMIN I MIEJSCE:27 czerwca 2021 r. Zbiórka o godz. 8.00 w Parku Miejskim przy Muszli Koncertowej ul. Chrzanowskiego. Wspólny wyjazd na metę Rajdu godz. 8.10 trasą wyznaczoną przez organizatora lub indywidualnie .
META ZLOTU
BRYNEK – nadleśnictwo pod wiatą ul. Grabowa

ZGŁOSZENIE:

Indywidualnie lub zespołowo na mecie rajdu OKOŁO GODZINY 11.00
WPISOWE I ŚWIADCZENIA:W ramach wpisowego naklejka i potwierdzenie punktów na KOT,a zwycięzcy konkursów otrzymują dyplomy i nagrody. Wpisowe dla: młodzieży szkolnej 1 zł dorosłych 3 zł
KONKURSY:Na mecie rajdu od godziny 11.30 ZAKOŃCZENIE RAJDU ok. godziny 13.00 łapanie kijka, rzut oponą,

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA:
Uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, ochrony przyrody i Karty Turysty. – Organizacja zgłaszająca jest odpowiedzialna za zachowanie swoich uczestników, – Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich. – Uczestnicy Zlotu ubezpieczają się indywidualnie od NNW na czas trwania imprezy oraz dojazdu na rajd jak i powrotu. – Uczestniczący w Rajdzie członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską PTTK za 2021rok są ubezpieczeni od NNW . – Impreza odbędzie się bez względu na pogodę. – Dzieci i młodzież biorą udział w rajdzie pod opieką dorosłych – Rajd jest organizowany społecznie przez Przodowników Turystyki Kolarskiej Klubu „Catena” –Zakończenie Rajdu o godzinie 13 .00 – 13.15
DODATKOWE INFORMACJE
W poniedziałek podczas spotkań klubu u kol. Andrzeja Kopca tel. kom. 696 610347

Rajd Kwitnące Rododendrony

Już w dniach 18 – 20.06.2021 zapraszamy na nasz Rajd „Kwitnące Rododendrony”. Szczegóły imprezy znajdziecie poniżej. Ze względu na pandemię ilość miejsc ograniczona.

https://app.box.com/s/v9nvh8r00ks0loxlc4ua654222q2fe0m link do komunikatu

Podejrzyj(otworzy się w nowej zakładce)

Regulamin Rajdu

Kwitnące Rododendrony”

Pawełki 18-19-20.06.2021

ORGANIZATOR:Bytomski Turystyczny Klub Kolarski „Catena” PTTK O/Bytom, Koło PTTK nr 96 i Koło PTSM nr 7.
CEL RAJDU– Popularyzacja turystyki kolarskiej (cykloterapia) – Zapoznanie uczestników Rajdu z walorami tej pięknej ziemi, pośród pięknych lasów na dziedzińcach zamków i pałaców, w ciszy zabytkowych drewnianych kościółków będziemy mogli zatrzymać się na chwilę i odnaleźć na nowo motywy życia i radości. – Zdobywanie odznak krajoznawczych, przyrodniczych i turystycznych
WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIEZgłoszenia należy składać osobiście na spotkaniach klubu „CATENA„ w poniedziałki w godzinach18.00-19.00 w Bytomiu ul. Żołnierza Polskiego 13 lub email judowicher@gmail.comdo Piotr lub telefon 695309302. Termin zgłoszenia do 7.06.2021.Ilość uczestników ograniczona ze względu na ograniczoną ilość miejsc w schronisku 30 osób.W pierwszej kolejności przyjmowani będą członkowie BTKK „Catena” O przyjęcie decydować będzie kolejność zgłoszenia.
OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWAZobowiązuje się uczestników do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i karty turysty Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się indywidualnie od NNW na czas trwania Rajdu oraz przyjazdu jak i powrotu. Członkowie PTTK uczestniczący w Rajdzie są ubezpieczeni od NNW z aktualnie opłaconą składką członkowską PTTK za 2021 rok. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę .Dzieci i młodzież biorą udział w Rajdzie pod opieką dorosłych. Rajd jest organizowany społecznie przez Przodowników Turystyki Kolarskiej Klubu „CATENA”
KOSZTY RAJDU”Każdy z uczestników wpłaca organizatorowi na miejscu 15 zł –pieczenie chleba, smalec, ogórki kiszone oraz koszty związane z organizacją.
Cena za pokoje:
Pokoje z WC – 1 doba 38 zł druga doba 29 zł = 67 zł za dwie doby
Pokoje bez WC – 1 doba 34 zł druga doba 25 zł = 59 zł za dwie doby
Osoby posiadające ważne legitymacje PTSM 20 % zniżki
Pokoje z WC – 1 doba 30,4 zł druga doba 23,2 zł = 53,6 zł za dwie doby
Pokoje bez WC – 1 doba 27,2 zł druga doba 20 zł = 47,2 zł za dwie doby
Każdy uczestników opłaca koszty zakwaterowania we własnym zakresie.

PROGRAM RAJDU
PIERWSZY DZIEŃ RAJDU 18.06.2021 Piątek Dojazd rowerami do Pawełek w dniu 18.06.2021 we własnym zakresie lub o godzinie 13.00 spotkanie w Kaletach u Piotra i Ewy. Na miejscu kawa, herbata odpoczynek i ciąg dalszy podróży. Przyjazd uczestników i od godziny 16.00 zakwaterowanie uczestników i zajęcia własne.
Godzina 20.00 – spotkanie na świetlicy i omówienie wyjazdu oraz program na dzień 19.06.2021 Godzina 23:00 cisza nocna.
DRUGI DZIEŃ RAJDU 19.06.2021 Sobota
Godzina 9.00 – wyjazd na trasę rowerową według załączonego planu.
Godzina 18.00 – ognisko oraz wspólna zabawa przy muzyce w świetlicy.
TRZECI DZIEŃ RAJDU 20.06.2021
Zakończenie Rajdu. Opuszczenie schroniska około godziny 9:00.
ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA– odcisk pieczęci „ Święto Kwitnących Rododendronów” – możliwość zdobywania odznak regionalnych. (odznaka lubliniecka i inne.) – świeży chleb, ogórki i smalec.
WAŻNEORGANIZATORZY ŻYCZĄ dobrej formy i wspaniałego humoru!!
Zgodnie z dobrą tradycją zwracamy się do uczestników Rajdu a szczególnie do Pań o wypiek ciast lub innych atrakcji kulinarnych.
Zarząd BTKK „CATENA”

Nasze drzewko przetrwało zimę

Zasadzone w dniu 19 września 2020 z okazji Jubileusz 70 – lecia Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego drzewka w Parku Mickiewicza w Bytomiu ma się dobrze i jak widać na załączonym zdjęciu przetrwało zimę w niezłej kondycji. Oby tak dalej.

Gliwice zapraszają

Regulamin

28 RAJD KOLARSKI „ŚWIĘTO ROWERU”

Borowa Wieś 23 maj 2021r.

1. Organizator:

Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. Władysława Huzy w Gliwicach (44-100 Gliwice, Rynek 11 tel. 32-231-05-76)

2. Cel imprezy:

Popularyzacja turystyki rowerowej, jako formy aktywnego wypoczynku wśród młodzieży i mieszkańców Gliwic. Przybliżenie uczestnikom wiadomości o własnym regionie, jego historii, walorów krajoznawczo – turystycznych Gliwic i najbliższej okolicy. Propagowanie zasad ruchu drogowego i poszanowania przyrody wśród dzieci i młodzieży.

3. Wpisowe i świadczenia:

Wpisowe na rajd nie obowiązuje. W imprezie uczestniczyć może do 50 osób.

Każdy z pięćdziesięciu uczestników otrzyma naklejkę rajdową.

4. Meta i program rajdu:

Meta rajdu znajdować się będzie przy lodziarni „Sonia” w Borowej Wsi ul. Równoległa 99

Przyjmowanie uczestników od godz. 10:30

Dojazd na metę trasami dowolnymi lub trasą wyznaczoną

Dla chętnych, zbiórka na placu Krakowskim przed Politechniką Śląska, skąd nastąpi wspólny wyjazd o godz. 9:30 w towarzystwie doświadczonych przodowników turystyki kolarskiej.

5. Ogólne warunki uczestnictwa:

Ze względu na panującą pandemię wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posiadania maseczek oraz zachowania przepisowego odstępu.

Uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i Karty Turysty. Organizacja zgłaszająca uczestników jest odpowiedzialna za zachowanie swoich podopiecznych oraz za ich ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.

Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

W trosce o bezpieczeństwo uczestnicy powinni posiadać kaski rowerowe.

Komitet Organizacyjny Rajdu

Zaczynamy wspólne wyjazdy

Pomimo panującej epidemii COVID- 19 członkowie Bytomskiego Turystycznego Klubu Kolarskiego „Catena” starają się aktywnie spędzać czas i kontynuować swoja przygodę rowerową. W początkowej fazie wprowadzonych obostrzeń dotyczących spotkań i wspólnych wyjazdów, ze względu na zakaz zgromadzeń większej ilości osób w grupach było niewiele. Większość naszych rowerzystów jeździła indywidualnie. Niektóre imprezy kalendarzowe zostały odwołane, ale jesteśmy dobrej myśli i powoli wracamy do „kręcenia” w większym gronie z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów sanitarnych.

Po raz pierwszy w większym gronie pojechaliśmy na pielgrzymkę na Górę Świętej Anny, gdzie spędziliśmy trzy dni. Pogoda podczas wyjazdu w piątek była bardzo zła, dokuczał silny wiatr i deszcz. Nasza podróż trwała bardzo długo, bo dotarliśmy na miejsce po 7 godzinach, bardzo zmęczeni i wyziębnięci. Kolejne dni przyniosły poprawę pogody i już podczas mszy świętej w sobotę odprawianej w intencji rowerzystów świeciło słońce, a w niedzielę podczas drogi powrotnej mieliśmy prawdziwe lato i większość naszych uczestników jechała w koszulkach z krótkimi rękawkami.

Kolejną wspólną wyprawą był trzydniowy wyjazd do Złotego Potoku. Prognozy pogody były bardzo pesymistyczne i nieciekawe. Tym razem było odwrotnie niż podczas wycieczki na Górę Świętej Anny, piękna i letnia pogoda była w piątek i sobotę , a wracaliśmy do domy w strugach deszczu. Głównym celem naszej wyprawy był sobotni wyjazd do Sanktuarium Świętej Anny w Aleksandrówce w gminie Przyrów, graniczącym jednak z centrum wsi Święta Anna – stąd też przypisywanie klasztoru tej miejscowości. Jest to miejsce często odwiedzane przez zdążające na Jasną Górę pielgrzymki i Sanktuarium Matki Bożej w Gidlach. Wyjazd należy zaliczyć bardzo udanych, wspaniała atmosfera w czasie jazdy, piękne trasy, odwiedzane miejsca i atmosfera wieczorami podczas wspólnych posiłków wlała w nas nadzieję, że powoli wracamy do normalności i będziemy dalej realizować nasze wspólne wyjazdy już bez obostrzeń i przeszkód.

Już teraz czekamy z niecierpliwością na kolejną imprezę kolarską, w której będziemy uczestniczyli – 61 Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej w Krasiczynie. Liczymy również, że powrócimy do regularnych spotkań klubowych w poniedziałki. Dziękujemy tym, którzy zorganizowali nasze wspólne wyjazdy.