Zakończyło się Walne Zebranie BTKK „Catena”

        W dniu 20.02.2015 roku w siedzibie BTKK ,, CATENA ,, PTTK w Bytom odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Klubu za 2014 rok. Zebranie odbyło się zgodnie z założonym programem. Delegatom przedstawiono sprawozdanie z działalności klubu za 2014 rok, sprawozdanie finansowe i Komisji Rewizyjnej. Prezes Zenon Kaszowicz poinformował zebranych o odznakach turystycznych które zdobyli sympatycy i członkowie klubu oraz o uzyskanych przez członków BTKK „Catena” uprawnieniach Przodowników Turystyki Kolarskiej i Znakarzy Turystycznych Tras i Szlaków Rowerowych . Po części oficjalnej przystąpiono do wyróżnień w konkursach:

Na Najaktywniejszego Turystę Kolarza Klubu w 2014 roku

1. Kapczyński Ryszard – 722 pkt 

2. Kaszowicz Zenon – 632 pkt 3.

Piekarz Tadeusz – 568 pkt

4. Wicher Piotr – 411 pkt

5. Kochański Marek – 311 pkt

6. Kopiec Andrzej – 285 pkt

7. Wolski Roman – 273 pkt

8. Nowak Jerzy – 229 pkt

9. Przybyło Marian – 227 pkt

10. Pacukiewicz Andrzej -207 pkt

11. Kaleciński Sławomir -146 pkt

Na Najaktywniejszego Przodownika Turystyki Kolarskiej Klubu w 2014 roku

1. Kapczyński Ryszard

2. Piekarz Tadeusz

3. Wicher Piotr

4. Kopiec Andrzej

5. Kryca Piotr

6. Pietryka Barbara

7. Jandzio Janusz

8. Kochański Marek

9. Nowak Jerzy

Na zakończenie Pan Ryszard Kapczyński podziękował Prezesowi Klubu Zenonowi Kaszowiczowi za wkład pracy i zaangażowanie w prowadzeniu „Cateny”. Prezes podziękował Wszystkim za udział w Zebraniu, a w szczególności Panu Krzysztofowi Pawełczykowi, który z ramienia Zarządu reprezentował PTTK oddział w Bytomiu.

  

Pokaz slajdów wymaga JavaScript.

Reklamy