Sprawozdania z Walnego Zebrania Klubu

W dniu wczorajszym tj. 26.02.2016 w siedzibie BTKK „Catena” w Bytomiu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2015 rok, któremu przewodniczył Prezes Klubu Zenon Kaszowicz. Na Zebranie został zaproszony Pan Józef Woźnicka, który reprezentował Zarząd PTTK oddział w Bytomiu. Zebranie odbyło się zgodnie z założonym programem i przy bardzo dużej frekwencji członków „Cateny”. Zebranym przedstawiono sprawozdanie z działalności klubu za 2015 rok, sprawozdanie finansowe i Komisji Rewizyjnej. Prezes Zenon Kraszowic zapoznał zebranych z planem pracy jaki do zrealizowania maja członkowie naszego klubu w 2016 roku.

Prezes kończąc oficjalna część Walnego Zebrania Sprawozdawczego oświadczył, że rok 2015 należy uznać za bardzo udany. Wpływ na to miało bardzo duże zaangażowanie się członków klubu w organizację imprez, liczne uczestnictwo w zlotach, w zadaniu doraźnym /odwiedzanie rezerwatów przyrody/ oraz zdobywaniu odznak kolarskich, turystycznych, krajoznawczych i innych. Wszyscy zebrani oczekiwali na ogłoszenie wyników konkursu na „Najaktywniejszego Turystę Kolarza Klubu w 2015 roku” oraz „Najaktywniejszego Przodownika Turystyki Kolarskiej Klubu w 2015” roku” Przed ogłoszeniem wyników na w/w konkursy o głos poprosił nasz gość, członek Zarządu PTTK Pan Józef Woźnicka, który wręczył wyróżnienia i dyplomy „Za zasługi w upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa” dla: Romana Badury, Jerzego Nowaka i Piotra Krycy. Pan Jóezf Woźnicka podziękował wyróżnionym, Prezesowi, członkom Zarządu BTKK „Catena” oraz wszystkim zebranym za zaangażowanie i wkład pracy w upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa. Na zakończenie Prezes Klubu Zenon Kaszowicz podziękował Wszystkim za udział w Zebraniu, a w szczególności Panu Józefowi Woźnicka, który z ramienia Zarządu reprezentował PTTK oddział w Bytomiu.

Zdjęcia z Walnego Zebrania: https://app.box.com/s/iwqgtbm64y972qg63nna0fqeyh4ao5n0

Wyniki konkursów:

Na Najaktywniejszego Turystę Kolarza Klubu za 2015 r

 1. Kaszowicz Zenon 877 pkt

 2. Kapczyński Ryszard 684 pkt

 3. Wicher Piotr 645 pkt

 4. Piekarz Tadeusz 630 pkt

 5. Przybyło Marian 460 pkt

 6. Kryca Piotr 355 pkt

 7. Wicher Ewa 334 pkt

 8. Mitręga Henryk 276 pkt

 9. Wolski Roman 256 pkt

 10. Pacukiewicz Andrzej 221 pkt

 11. Nowak Jerzy 202 pkt

 12. Kopiec Andrzej 188 pkt

 13. Wypych Andrzej 95 pkt

 14. Lang Józef 61 pkt

 15. Starosielec Leszek 50 pkt

Na Najaktywniejszego Przodownika Turystyki Kolarskiej Klubu 2015 r

 1. Wicher Piotr
 2. Kapczyński Ryszard
 3. Piekarz Tadeusz
 4. Kopiec Andrzej
 5. Kryca Piotr
 6. Nowak Jerzy
 7. Pietryka Barbara
 8. Haiski Eugeniusz
 9. Kochański Marek
 10. Pacukiewicz Andrzej
 11. Starosielec Leszek
 12. Sempruch Zofia
 13. Kaleciński Sławomir
 14. Staśko Waldemar

I JESZCZE KILKA STATYSTYK:

Zorganizowaliśmy rajdy, wycieczki i inne imprezy:

1. Otwarcie Sezonu – Dolina Górnika 19 IV,

2. Kwitnące Rododendrony – Pawełki 15 – 17 V

3. Święto Roweru – Brynek 21 VI

4. Pielgrzymka Rowerowa – Góra św.Anny 27 – 29 VI

5. Zlot R.Byczka i A.Musialika – Łagiewniki 20 IX

6. Zakończenie Sezonu – Bytom 20 IX

7. Międzynarodowa Sztafeta Turystyczna – Toszek 26.IX

8.Powitanie Jesieni – Pawełki 16 – 18 X

9. Wycieczka klubu w góry – Bieszczady 7-11,XI

10 . XX Zlot Koleżeński Wigilia Klubowa – Bytom 11.XII

Uczestniczyliśmy w rajdach innych klubów :

TKK im. Wł.Huzy Gliwice

KTKol.Rybnik

KTK Wagabunda Katowice

KTK Wagant Katowice

KTR Wiercipięta Jastrzębie Zdrój

\ KTK Koło Pszczyna

KTKol. Sokół Radlin

KTK Swobodni Siemianowice Śl.

KTK Gronie Tychy

KTK Wandrus Zory

Rajdzie Rodzinnym Bytomskim

Masie Krytycznej w okresie wiosenno – letnim

W zadaniu dorażnym KTKol.ZG PTTK odwiedzanie Rezerwatów Przyrody w konkursie na najlepiej pracującą oddziałową komisję, klub, sekcję turystyki kolarskiej PTTK uczestniczyli:

Nazwisko i imię                             ilość odwiedzonych rezerwatów

Kaszowicz Zenon 27

Wicher Piotr 27

Kapczyński Ryszard 24

Piekarz Tadeusz 22

Nowak Jerzy z Piekar śl. 18

Kryca Piotr 13

Mitręga Henryk 13

Wicher Ewa 12

Kochański Marek 11

Pacukiewicz Andrzej 7

Przybyło Marian 7

Więckowski Tadeusz 6

Haiski Eugeniusz 5

Pietryka Barbara 5

Pietryka Adam 5

Lang Józef 3

Kałuża Bronisław sympatyk 3

Wolski Roman 2

Wróbel Marian sympatyk 2

Kopiec Andrzej 1

Tomanek Eugeniusz sympatyk 1

Siejda Józef sympatyk 1

Szulc Józef sympatyk 1

 

Razem odwiedziliśmy 28 Rezerwatów Przyrody, które odwiedziło 217 osób

Najwięcej Odznak rowerowych, turystyczno krajoznawczych i innych zdobyli :

imię i nazwisko                                          ilość zdobytych odznak

Zenon Kaszowicz 16

Piotr Wicher 15

Ewa Wicher 9

Tadeusz Piekarz 9

Ryszard Kapczyński 7

Marian Przybyło 7

Piotr Kryca 5

Jerzy Nowak 4

Mitręga Henryk 3

Marek Kochański 2

Sławomir Kaleciński 2

Tomasz Blechucik 2

Maria Kaszowicz 2

Emilka Łuć 2

Zofia Semptuch 2

Tadeusz Więckowski 1

Waldemar Staśko 1

Andrzej Kopiec 1

Barbara Pietryka 1

Waldemar Paturej 1

Paweł Gwóżdz 1

Nikodem Gwóżdz 1

Mieczysław Szewczyk 1

Ogółem zdobyto 97 odznak o 52 sztuki więcej niż w roku 2014.

Przodownicy Turystyki Kolarskiej PTTK i inny

Klub liczy 25przodowników- Lubos Jerzy, Kaszowicz Zenon, Nowak Jerzy, Piekarz Tadeusz, Sysak Roman, Paturej Waldemar, Kapczyński Ryszard, Blachucik Tomasz, Staśko Waldemar, Starosielec Leszek, Jandzio Janusz, Kopiec Andrzej, Semoruch Zofia, Lukosek Beata, Pietryka Barbara, Haiski Eugeniusz, Stypa Roman, Kochański Marek, Góralski Tomasz, Sławomir Kaleciński, Piotr Wicher, Kryca Piotr, Nowak Jerzy z Piekar Śl., Pacukiewicz Andrzej i Pawełczyk Krzysztof

Uprawnienia Znakarzy Turystycznych Tras i Szlaków Rowerowych PTTK posiadają: Kaszowicz Zenon , Starosielec Leszek, Staśko Waldemar, Kapczyński Ryszard /niezweryfikowany/

Uprawnienia Instruktorów Krajoznawstwa regionu posiada: Kapczyński Ryszard i Tadeusz Piekarz.

 

Reklamy