Sprawozdanie – Walne 2017

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE

BYTOMSKIEGO TURYSTYCZNEGO KLUBU KOLARSKIEGO

CATENA”

zdjęcia – https://goo.gl/photos/QdBD6391pW3eKt5b7

W dniu 19.02.2017 w siedzibie BTKK „Catena” w Bytomiu ul. Żołnierza Polskiego 13 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze za okres minionej kadencji. Zaproszonych gości, honorowych członków Klubu Pana Czaplę Andrzej i Jerzego Nowaka ze Strzyżowic, sympatyków klubu, przedstawiciela PTTK oddziału w Bytomiu Pana Krzysztofa Pawełczyka oraz delegatów powitał ustępujący Prezes Klubu Zenon Kaszowicz. Zabierając głos bardzo serdecznie podziękował członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za współpracę. Podziękował wszystkim, którzy swoją pracą i zaangażowaniem wnieśli swój wkład w rozwój BTKK „”Catena” i turystyki kolarskiej. Wybrano Przewodniczącego Zebrania Pana Romana Badurę, Sekretarza Zebrania Piotra Wichra oraz Komisję Mandatowo – Skrutacyjną, która na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad. Po przedstawieniu i zatwierdzeniu Porządku Obrad Prezes Klubu Zenon Kraszowic odczytał Sprawozdanie za okres minionej Kadencji, przedstawiając dokonania oraz główne kierunki działalności na kolejne czterolecie. Kolejnym punktem Zebrania było odczytanie sprawozdania finansowego, które przedstawiła Skarbnik Klubu Ewa Wieczorek. . Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytał Prezes KR Kopiec Andrzej. Komisja Rewizyjna udzieliła absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Walne Zebranie przystąpiło do wyboru nowych Władz BTKK „Catena” Po przeprowadzeniu tajnego głosowania i przeliczeniu głosów nowymi członkami Zarządu zostali:

Kaszowicz Zenon – Prezes Klubu

Badura Roman – Wiceprezes

Kapczyński Ryszard – Sekretarz Klubu

Piekarz Tadeusz – Skarbnik

Kułaga Jerzy – członek Zarządu

Mitręga Henryk – członek Zarządu

Komisji Rewizyjnej

Kopiec Andrzej – Prezes KR

Kryca Piotr – członek KR

Przybyło Marian – członek KR

a Delegatami na zjazd Oddziału PTTK Bytom: Tadeusz Piekarz, Roman Badura, Henryk Mitręg i Piotr Kryca.

Prezes kończąc oficjalna część Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego oświadczył, że minioną kadencję należy uznać za bardzo udaną. Wpływ na to miało bardzo duże zaangażowanie się członków klubu w organizację imprez, liczne uczestnictwo w rajdach i zlotach, w zadaniu doraźnym oraz zdobywaniu odznak kolarskich, turystycznych, krajoznawczych i innych. Serdecznie podziękował za przybycie, a nowym Władzom życzył, aby kolejna kadencja Zarządu była udana.

Wszyscy zebrani oczekiwali na ogłoszenie wyników konkursu na „Najaktywniejszego Turystę Kolarza Klubu w 2016 roku” oraz „Najaktywniejszego Przodownika Turystyki Kolarskiej Klubu w 2016” rok. Przed ogłoszeniem wyników na w/w konkursy o głos poprosił nasz gość, członek Zarządu Oddziału PTTK Bytom Pan Krzysztof Pawełczyk, który podziękował za zaproszenie i życzył powodzenia i udanej kadencji 2017 -2021.

Wyniki konkursów:

Na Najaktywniejszego Turystę Kolarza Klubu za 2016 roku:

1. Wicher Piotr pkt 897

2. Kaszowicz Zenon pkt 783

3. Więckowski Tadeusz pkt 638

4. Piekarz Tadeusz pkt 550

5. Kapczyński Ryszard pkt 436

6. Mitręga Henryk pkt 436

7. Przybyło Marian pkt 370

8. Lang Józef pkt 294 9. Kopiec Andrzej pkt 184

10. Wolski Roman pkt 169

11. Pacukiewicz Andrzej pkt 161

12. Guttmann Piotr pkt 125

13. Wypych Andrzej pkt 71

Na Najaktywniejszego Przodownika Turystyki Kolarskiej Klubu 2016 r

 1. Wicher Piotr

 2. Kapczyński Ryszard

 3. Piekarz Tadeusz

 4. Kopiec Andrzej

 5. Pietryka Barbara

 6. Haiski Eugeniusz

 7. Sempruch Zofia

 8. Nowak Jerzy z Piekar Śl.

 9. Kochański Marek

 10. Pacukiewicz Andrzej

 11. Starosielec Leszek

 12. Kaleciński Sławomir

Ze względu na coraz większe zainteresowanie turystyką rowerową wśród Pań w naszym klubie w tym roku po raz pierwszy postanowiono odrębnie nagrodzić nasze kolarki.

Oto wyniku konkursy na Najaktywniejszą Turystkę Kolarkę za 2016 r.

1. Wicher Ewa pkt 431

2. Sempruch Zofia pkt 365

3. Piechówka Grażyna pkt 202

4. Świetlicka Marta pkt 106

5. Pietryka Barbara brak sprawozdania

6. Łuć Ewa 7. Lukosek Beata

8. Tam Irena


Reklamy