XXIV Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału PTTK im. Stefana Lachowicza w Bytomiu

Podczas XXIV Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału PTTK im. Stefana Lachowicza w Bytomiu Tadeusz Piekarz, członek BTKK „Catena”  został wybrany do Zarządu Oddziału.  W trakcie Zjazdu podsumowano poprzednią kadencję i dokonano wyboru nowych władz. Prezesem została na drugą kadencję kol. Małgorzata Janota, funkcje wiceprezesów ponownie objęli kol. Wanda Woźnicka i kol. Eugeniusz Gnacik. Skarbnikiem pozostał kol. Zbigniew Zachtej, a Sekretarzem kol. Mira Jankowiak. W skład Zarządu weszli ponadto kol. Barbara Kozłowska, kol. Marian Kuzara, kol. Janusz Nomański, kol. Krzysztof Pawełczyk,  kol. Józef Woźnicka i wspomniany wcześniej Tadeusz Piekarz.

Gratulujemy i życzymy owocnej działalności!

Reklamy