57. OGÓLNOPOLSKI ZLOT PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI KOLARSKIEJ PTTK ŚWIDNICA 10 – 18 CZERWCA 2017

Dziesięciu członków  „Cateny” uczestniczyło w w/w zlocie, który przez wielu z uczestników jest uważany za jedną z lepiej zorganizowanych imprez kolarskich.

Poniżej kilka ciekawych informacji o Zlocie podanych przez organizatorów:

w Zlocie

… wzięło udział 577 uczestników, w tym 168 pań, a to oznacza, że 1 zlotowicz przypadał na 102 mieszkańców Świdnicy;
… spośród wszystkich uczestników z zaproponowanych przez nas obiektów noclegowych i campingu skorzystało 441 osób, a 136 osób nocowało we własnym zakresie;
… uczestniczyło 328 przodowników, w tym 52 honorowych, a 2 (kol. Stanisław Radomski i kol. Edward Kutyła) honorowych członków PTTK i jednocześnie honorowych przodowników turystyki kolarskiej;
… po kursie i zdanych egzaminach przybyło 18 nowych przodowników PTKol.;
… najliczniejszym klubem był: Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. Władysława Huzy z Gliwic – 39 osób;
… uczestniczyło ośmioro dzieci do lat 10;
… najstarszy uczestnik liczył sobie 83 lata, a najmłodszy roczek (urodziny 15 czerwca);
… rekordzistą w największej ilości zaliczonych zlotów (53) jest kol. Stanisław Radomski;
… przygotowaliśmy dla Was 13 tras zlotowych o łącznej długości 849 kilometrów;
… najkrótszą trasą była Trasa Spacerowa – 22 km, a najdłuższą Trasa Ślężańska B – 101 km;
… najbardziej wymagającą trasą była Trasa Militarna B, gdzie różnica między najwyższym, a najniższym punktem wynosiła 0,5 km;
… z wycieczek krajoznawczych: do Kłodzka i „w pobliże” Jaskini Niedźwiedziej, do Wrocławia, w Góry Stołowe, do Skalnego Miasta w Czechach – skorzystały 153 osoby;
… Kościół Pokoju zwiedziło 441 osób;
… Katedrę i Rynek zwiedziły z przewodnikiem 333 osoby;
… biuro zlotu przepracowało ogółem 107 godzin, czyli czterokrotnie więcej, niż pierwotnie zakładaliśmy;
… rejestrację rozpoczęliśmy 1.02.2017 i od tego momentu najwięcej czasu byliśmy zmuszeni poświęcić kol. Włodzimierzowi Nowakowi;
… rekord wejść na stronę zlotu został ustanowiony w dniu 2.02.2017: 3102, do dzisiaj odnotowaliśmy 63421 odsłon;
… przy organizacji zlotu pracowało dla Was 15 osób, w tym 14 czynnych zawodowo;
… po raz pierwszy w historii zlotów odbyła się rowerowa procesja Bożego Ciała (37 km);


… zlotowicze 57. Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK bardzo aktywnie i ofiarnie włączyli się w akcję „Rower pomaga. Jeżdżę dla Świdnicy” i „wykręcili” dla świdnickich dzieci prawie 80 tys. km.

Więcej informacji o naszym uczestnictwie i osiągnięciach na Facebook Bytomskiego Turystycznego Klubu Kolarskiego „Catena”

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy organizatorom wspaniałej imprezy!!!!

 

Reklamy