Przerwa w spotkaniach klubowych

Zarządza się przerwę w spotkaniach poniedziałkowych „Cateny” od 31.07 – 4.09.2017

Prezes Klubu

Z. Kaszowicz

Reklamy