Dokonania „Cateny” 2018

Poniżej link do kroniki z dokonań BTKK „Catena” w roku 2018 oraz zadania doraźne związane ze z 100 rocznicą odzyskania niepodległości zrealizowane przez członków naszego klubu.

Dokonania

 http://hemit.pl/index.php/s/

Zadania doraźne

http://hemit.pl/index.php/s/Cvzs8DnbZ0RS5YB

Reklamy