Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu

ZAPROSZENIE

Zarząd Bytomskiego Turystycznego Klubu Kolarskiego ,, Catena ,,

PTTK w Bytomiu, serdecznie zaprasza na

Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu,

które odbędzie się w dniu 25 luty 2019 r. /poniedziałek/ o godz.17.00

w Klubie Oddziału PTTK w Bytomiu przy ul. Żołnierza Polskiego 13.

Program Zebrania

1. Otwarcie zebrania i powołanie Prezydium,

2. Stwierdzenie prawomocności zebrania i zatwierdzenie porządku obrad,

3. Sprawozdanie Prezesa Klubu za 2018 r.,

4. Sprawozdanie Skarbnika Klubu za 2018 r.,

5. Przedstawienie planu pracy na 2019 r.,

6. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie uchwały na członka honorowego

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,

8. Ogłoszenie wyników konkursów klubowych o tytuł: N.T.K. Klubu i NPTK. Klubu

– Wręczenie wyróżnień i nagród

9. Dalsza dyskusja i wolne wnioski,

10. Zakończenie zebrania

                                                                               

Reklamy