Obchody Jubileuszu 70-lecia PTTK – sadzenie drzewka

Rok 2020 jest rokiem, w którym obchodzimy Jubileusz 70 – lecia Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego. W dniu 19 września 2020 r. Członkowie Bytomskiego Turystycznego Klubu Kolarskiego „Catena”, podczas VII Rajdu Międzypokoleniowej Sztafety Turystycznej właśnie z tej okazji zasadzili drzewko w Parku Mickiewicza. Rajdowi patronował Zarząd Główny PTTK Warszawa, a drzewko pochodziło ze Szkółki Leśnej Lasy Państwowe. Przy sadzeniu drzewka był obecny podleśniczy z Leśnictwa Dąbrowa Miejska. Klub posiadał stosowne zezwolenia na sadzenie drzewka od Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu. Po zrobieniu zdjęcia do klubowej dokumentacji kolarze pojechali do Brzezin Śląskich, gdzie w ogródku koleżanki z klubu odbyło się tradycyjnie pieczenie kiełbasek.

O naszej akcji ukazał się również artykuł w „Życiu Bytomskim” za co serdecznie dziękujemy.