Pielgrzymka na Górę Świętej ANNY 11-12-13.05.2018

W zakładce „Najbliższe imprezy organizowane przez „Catena” Bytom” ukazał się komunikat dotyczący tego wyjazdu.

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem.

Reklamy

„Wagabunda” Katowice i „Wandrus” Żory zapraszają na Rajdy

Klubu „Wagabunda” z Katowic zaprasza na „Wiosenne Spotkania Rodzinne”   w dniu 7.04.2018, a Klubu „Wandrus” Żory na  „28 Topienie Marzanny na Gichcie” w dniu 24.03.2018 Serdecznie zapraszamy. Szczegóły poniżej.

Klubu „Wagabunda” z Katowic zaprasza na „Wiosenne Spotkania Rodzinne”   w dniu 7.04.2018, a Klubu „Wandrus” Żory na28 Topienie Marzanny na Gichcie” w dniu 24.03.2018 Serdecznie zapraszamy.

Szczegóły poniżej.

wiosenne spotkania rodzinne:

https://app.box.com/s/h2xxr3w3d0fx9swluadp3t5gprnai9s1

Topienie Marzanny

https://app.box.com/s/0ro696gh1gcokz05tfs5lt0flaelkj4p

Wyniki Konkursu !!!

Znamy już wyniki konkursu na najlepiej pracującą komisję oddziałową, klub, sekcję turystyki kolarskiej PTTK w 2017 r. organizowanego przez Komisję Turystyki Kolarskiej ZG PTTK. Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkich zapraszamy do zapoznania się z wynikami, które publikujemy poniżej.

Wyniki konkursu w zakładce „Konkurs na najlepiej pracujący klub”

 

 

Walne Zebranie „Cateny”

W dniu 19 lutego 2018 roku w siedzibie BTKK ,, Catena ,, PTTK O/Bytom ul. Żołnierza Polskiego 13 odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie za okres 2017r Przybyli zaproszeni goście członkowie Honorowi klubu Andrzej Jastrzębski i Jerzy Nowak ze Strzyżowic oraz sympatycy klubu Marta Świetlicka. Zaproszonych gości oraz wszystkich obecnych przywitał prezes klubu Zenon Kaszowicz. Na Przewodniczącego Zebrania wybrano kol. Romana Badurę. Po przedstawieniu i zatwierdzeniu Porządku Obrad Prezes klubu odczytał sprawozdanie za okres sprawozdawczy 2017 r, przedstawiając dokonania klubu oraz plan pracy na 2018 r. Kolejnym punktem zebrania była dyskusja nad sprawozdaniem i planem pracy na rok 2018. Skarbnik Klubu Tadeusz Piekarz przedstawił sprawozdanie finansowe, a Andrzej Kopiec Prezes Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie za 2017 rok.

Uchwała nr 1 podjęta podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego BTTK „Catena”

Poddaje się pod głosowanie Uchwałę nr 1 dotycząca podniesienia składek członkowskich BTKK „Catena” z 20 zł na 30 zł z dniem 1.01.2019.

W wyniku głosowania zostaję przyjęta Uchwała nr 1 dotycząca podniesienia składek członkowskich BTKK „Catena” z 20 zł na 30 zł z dniem 1.01.2019.

za głosowało – 20

wstrzymało się – 2

Przeciw – 1

Uchwała wchodzi w życie w dniu 1.01.2019.

Po dyskusji i podjętej Uchwale przystąpiono do rozdania wyróżnień i nagród za 2017 rok.

Prezesowi Klubu Zenonowi Kaszowiczowi koleżanki i koledzy złożyli podziękowania i życzenia oraz wręczyli pamiątkowy dyplom z okazji Jubileuszu 50 – lecia przynależności do Bytomskiego Klubu Kolarskiego „Catena”

– Śląską Odznaką Honorową Rady Prezesów Oddziałów PTTK woj. śląskiego zostali wyróżnieni:

Zofia Sempruch, Jerzy Nowak z Piekar Śl., Roman Badura i Marek Kochański.

Dyplomem Rady Prezesów Oddziałów PTTK woj. śląskiego oraz Dyplomem Oddz. PTTK Bytom zostały wyróżnione Firmy, które w roku 2017 w sposób szczególny pomogły i przyczyniły się do rozwoju BTTK „Catena” :

Centrum Rowerowe „Rowerek”

Glimarpol Sp. z o.o.

Nadleśnictwo Brynek,

Restauracja „Bartek”

Za Zasługi w Turystyce Kolarskiej w woj. śląskim zostali odznaczeni:

Marian Przybyło, Jerzy Nowak z Piekar Śl, Marek Kochański

Odznakami klubowymi zostali wyróżnieni:

w stopniu brązowym: Ewa Wicher, Piotr Gutman

w stopniu srebrnym: Piotr Kryca

Zgłoszono również wnioski do ZG PTTK o Dyplomy i wyróżnienia Zarządu Głównego PTTK dla:

Piotrów Wichra i Krycy oraz o dyplomy Oddziału PTTK Bytom dla : Ewy Wicher, Grażyny Piechówki, Henryka Mitręgi, Jerzego Kaługi, Tadeusza Wieckowskiego i Piotra Gutmana. Dyplomy te zostanę wręczone przy najbliższej okazji ze względu, że nie zostały dostarczone do dnia 19.02.2018 czyli dzisiejszego Walnego Zebrania.

Wyniki konkursu na Najaktywniejszą Turystkę – Kolarza Klubu w 2017 roku.

1. Zofia Sempruch 907 pkt

2. Barbara Pietryka 514 pkt

3. Ewa Wicher 407 pkt

4. Grażyna Piechówka 346 pkt

5. Maria Kraszowic 219 pkt

6. Marta Świetlicka 130 pkt

Wyniki konkursu na Najaktywniejszego Turystę Klubu w 2017 roku.

1.Tadeusz Piekarz 1289 pkt

2.Zenon Kaszowicz 1115 pkt

3.Tadeusz Więckowski 875 pkt

4.Marian Przybyło 585 pkt

5. Ryszard Kapczyński 574 pkt

6. Piotr Wicher 547 pkt

7. Henryk Mitręga 516 pkt

8. Jerzy Kułaga 332 pkt

9. Andrzej Kopiec 300 pkt

10.Andrzej Pacukiewicz 295 pkt

11.Józef Lang 280 pkt

12. Roman Wolski 263 pkt

13. Jerzy Piekary Nowak 90 pkt

14.Piotr Guttmann 70 pkt

Wyniki konkursu na Najaktywniejszego Przodownika Turystyki Kolarskiej Klubu w 2017 roku.

1. Piotr Wicher 140 pkt

2.Ryszard Kapczyński 130 pkt

3.Tadeusz Piekarz 90 pkt

4.Andrzej Kopiec 60 pkt

5. Barbara Pietryka 50 pkt

6.Eugeniusz Haiski 45 pkt

7.Zofia Sempruch 43 pkt

8.Piotr Guttmann 40 pkt

9. Marek Kochański 25 pkt

10.Piotr Kryca 20 pkt

11. Śp. Leszek Starosielec 12 pkt

12.Sławomir Kaleciński 10 pkt

13. Andrzej Pacukiewicz 8 pkt

14.Tomasz Góralski 5 pkt

W konkursie na Najaktywniejszego Przodownika Turystyki Kolarskiej Klubu tradycyjnie udziału nie bierze Prezes Klubu Zenon Kaszowicz, któremu bardzo serdecznie dziękujemy za wkład pracy i wysiłek włożony w prowadzenie naszego BTKK „Catena”

Uczestnicy konkursów zostali wyróżnieni: miejsca 1-6 pamiątkowymi dyplomami a miejsca 1-3 pucharami.

Zdjęcia H. Mitręga

https://photos.app.goo.gl/oZPJuy6JX96dxLoJ3

 

Prezes Klubu podziękował wszystkim za przybycie i zakończył zebranie.