Sprawozdanie z Walnego Zebrania Sprawozdawczego

W dniu 25 lutego 2019 roku w siedzibie BTKK ,, Catena ,, PTTK O/Bytom ul. Żołnierza Polskiego 13 odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie za okres 2018 r. Przybyli zaproszeni goście członkowie Honorowi klubu Jerzy Nowak ze Strzyżowic oraz sympatycy klubu . Zaproszonych gości Panią Prezes Oddziału PTTK Bytom Małgorzatę Janotę, Józefa Ociepkę, Leszka Wolnego, Bronisława Kałużę i Kazimierz Mierzwę oraz wszystkich obecnych przywitał prezes klubu Zenon Kaszowicz. Na Przewodniczącego Zebrania wybrano kol. Zenona Kaszowicza a protokolantem został kol. Piotr Wicher. Po przedstawieniu i zatwierdzeniu Porządku Obrad Prezes klubu odczytał sprawozdanie za okres sprawozdawczy 2018 r, przedstawiając dokonania klubu oraz plan pracy na 2019r. Kolejnym punktem zebrania była dyskusja nad sprawozdaniem i planem pracy na rok 2018. Skarbnik Klubu Tadeusz Piekarz przedstawił sprawozdanie finansowe, a Andrzej Kopiec Prezes Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie za 2018 rok. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła działalność „Cateny”

Prezes Zenon Kaszowicz zaproponował i poddał pod głosowanie Uchwałę nr 1 , 2 i 3 dotyczącą przyjęcia nowych członków Honorowych BTKK „”Catena”.

Uchwała nr 1,2 ,3 podjęta podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego BTTK „Catena”

Poddaje się pod głosowanie Uchwałę nr 1, 2 ,3 dotycząca przyjęcia na członków Honorowych BTKK „Catena” osób:

1. Józef Ociepka

2. Leszek Wolny

3. Bronisław Kałuża

W wyniku głosowanie w/w osoby zostały jednogłośnie przyjęte na czoków Honorowych BTKK „Catena”.

Wyżej wymienionym serdeczne gratulacje złożył Prezes „Cateny”, Pani Prezes PTTK o/Bytom Małgorzata Janota oraz wszystkie obecne na zebraniu osoby.

W imieniu nowych członków Honorowych głos zabrał Pan Leszek Wolny. Serdecznie podziękował za przyjęcie w poczet członków Honorowych BTKK „Catena” oraz oświadczył, że nowo przyjęci członkowie będą godnie reprezentować barwy „Cateny”

Podczas dyskusji głos zabrał kolega Piotr Wicher i przedstawił propozycję nowego odznaczenia dla BTTK „Catena” – Medalu Honorowego. Odczytał, przedstawił medal oraz Regulamin nadawania tego honorowego odznaczenia. Sam medal jak i propozycja nowego odznaczenia bardzo się podobała i spotkała się z aprobatą.

Poddano pod głosowanie przyjęcie nowego odznaczenia BTKK „Catena” Bytom – Medalu Honorowego.

Uchwała nr 4 podjęta podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego BTTK „Catena”

Poddaje się pod głosowanie Uchwałę nr 4 dotyczącą przyjęcia wzoru oraz Regulaminu Medalu Honorowego przedstawionego i zaprezentowanego zebranym Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym.

W wyniku głosowanie jednogłośnie przyjęto Regulamin i wzór Medalu Honorowego BTKK „Catena”.

Po przyjęciu Uchwały nr 4 Piotr Wicher zaproponował, aby na dzisiejszym zebraniu wręczyć cztery pierwsze Medale Honorowe dla szczególnie zasłużonych osób działających na rzecz BTKK „Catena” i krzewienia turystyki w tym szczególnie rowerowej.

Zaproponował medal z nr 1 – Zenon Kaszowicz

medal z nr 2 – Ryszard Kapczyński

medal z nr 3 – Tadeusz Piekarz

medal z nr 4 – Jerzy Nowak

Propozycja została przyjęta gromkimi brawami, co było wyrazem wielkiego uznania dla wyróżnionych.

Następnie Prezes Zenon Kaszowicz przystąpił do wręczenia wyróżnień , które otrzymali:

Odznaki klubowe: 

Złota: Marek Kochański,

Srebrne: Piotr Wicher i Marian Przybyło, a koleżance Lidii Młotek wręczono legitymacje klubową i kubek .

Po wręczeniu nagród prezes ogłosił wyniki konkursów na:

Najaktywniejszą Turystkę – Kolarza Klubu w 2018roku.

1. Ewa Wicher 502 pkt

2. Barbara Pietryka 458 pkt

3. Grażyna Piechówka 446pkt

Wyniki konkursu na Najaktywniejszego Turystę Klubu w 2018 roku.

1.Tadeusz Piekarz 1325 pkt

2.Zenon Kaszowicz 1073 pkt

3. Piotr Wicher 730 pkt

4.Tadeusz Więckowski 666 pkt

5. Piotr Kryca 576 pkt

6 Kapczyński Ryszard 569 pkt

7. Henryk Mitręga 522 pkt

8. Marian Przybyło 585 pkt

9. Jerzy Kułaga 422 pkt

10. Roman Wolski 207 pkt

11. Jerzy Nowak 183 pkt

12. Andrzej Kopiec 172 pkt

13. Andrzej Pacukiewicz 144 pkt

14. Józef Lang 89 pkt

15. Piotr Guttmann 70 pkt

Wyniki konkursu na Najaktywniejszego Przodownika Turystyki Kolarskiej Klubu w 2017 roku.

1. Piotr Wicher 140 pkt

2.Ryszard Kapczyński 130 pkt

3.Tadeusz Piekarz 90 pkt

4.Andrzej Kopiec 60 pkt

5. Henryk Mitręga 50 pkt

6. Barbara Pietryka 45 pkt

7.Eugeniusz Haiski 43 pkt

8. Piotr Kryca 40 pkt

9. Tadeusz Więcławski 35 pkt

10 Jerzy Kułaga 34 pkt

11. Grażyna Piechówka 30 pkt

12. Sempruch Zofia 28 pkt

13. Przybyło Marian 25 pkt

14. Kochański Marek 20 pkt

15. Tomasz Blachucik 18 pkt

16. Sławomir Kaleciński 15 pkt

17. Jerzy Nowak 14 pkt

18. Andrzej Pacukiewicz 10 pkt

19. Piotr Guttman 5 pkt

W konkursie na Najaktywniejszego Przodownika Turystyki Kolarskiej Klubu tradycyjnie udziału nie bierze Prezes Klubu Zenon Kaszowicz, któremu bardzo serdecznie dziękujemy za wkład pracy i wysiłek włożony w prowadzenie naszego BTKK „Catena”

Uczestnicy konkursów zostali wyróżnieni miejsca 1-3 pamiątkowymi dyplomami i pucharami.

Na zakończenie zebrania nowi Honorowi członkowie klubu przygotowali niespodziankę i poczęstowali wszystkich uczestników pysznym szampanem.

Prezes Klubu podziękował serdecznie wszystkim za przybycie i zakończył zebranie.

zdjęcia z WZS

https://photos.app.goo.gl/oVCSfTV7PmMyLYXv9

Reklamy

Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu

ZAPROSZENIE

Zarząd Bytomskiego Turystycznego Klubu Kolarskiego ,, Catena ,,

PTTK w Bytomiu, serdecznie zaprasza na

Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu,

które odbędzie się w dniu 25 luty 2019 r. /poniedziałek/ o godz.17.00

w Klubie Oddziału PTTK w Bytomiu przy ul. Żołnierza Polskiego 13.

Program Zebrania

1. Otwarcie zebrania i powołanie Prezydium,

2. Stwierdzenie prawomocności zebrania i zatwierdzenie porządku obrad,

3. Sprawozdanie Prezesa Klubu za 2018 r.,

4. Sprawozdanie Skarbnika Klubu za 2018 r.,

5. Przedstawienie planu pracy na 2019 r.,

6. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie uchwały na członka honorowego

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,

8. Ogłoszenie wyników konkursów klubowych o tytuł: N.T.K. Klubu i NPTK. Klubu

– Wręczenie wyróżnień i nagród

9. Dalsza dyskusja i wolne wnioski,

10. Zakończenie zebrania

                                                                               

Propozycja wycieczki

REGIONALNA FUNDACJA TURYSTYKI
I KRAJOZNAWSTWA PTTK W KATOWICACH

40-013 Katowice, ul. Staromiejska 4, tel. 32 2539-352, mail: fundacjapttk@poczta.fm

NIP 954-21-84-337 PKO BP II O KATOWICE 20 1020 2313 0000 3102 0169 7952

Zwiedzanie Wrocławia z teatrem 9/10marca br.

Zapraszamy na corocznie organizowany wyjazd pn. „Teatr w ciekawym mieście”. W tym roku zwiedzamy Wrocław : Muzeum Narodowe, Uniwersytet Wrocławski, Ossolineum, Katedra, Park Szczytnicki z Halą Stulecia, Pałac Królewski – muzeum miejskie – wnętrza, Mauzoleum Piastów Śląskich w kościele św. Klary, dzielnica czterech świątyń, Muzeum Teatru. Szczegółowy program podamy w terminie późniejszym.

Przedstawienie teatralne to spektakl Blaszany Bębenek w Teatrze Muzycznym Capitol.

Nocujemy w Hotelu Polonia *** BB.

Cena wycieczki 220,00, może być wersja bez teatru za 160,00 złotych.

Wyjazd z ulicy Kopernika 9 marca br. godz. 8.00

Powrót 10 marca br. Nie obiecujemy, że wrócimy o 18-tej.

Komunikat !!!!!

Informujemy i przypominamy, że pierwsze spotkanie klubowe odbędzie się w dniu 28.01.2019 tradycyjnie o godzinie 18.oo. Przypominamy również, że jest to ostateczny termin składania formularzy na konkurs na „Najlepszego Turystę Kolarza 2018”

Zaproszenie do Panewnik

Zapraszamy na XX /I.  Pielgrzymkę z Pochodniami do  Panewnik. Spotykamy się o 16.30  na placu  Kościoła św. Cyryla Metodego- Załęska Hałda  Bocheńskiego 147. Po zwiedzeniu szopek uczestniczymy w Bazylice we  mszy św. o18.30. Powrót pieszo na Witosa o/k 20.30 lub z Panewnik jak komu pasuje.