Zarząd BTKK „Catena”

Zarząd
Bytomskiego Turystycznego Klubu „Catena”
Kadencja 2017 – 2021
Zenon Kaszowicz – Prezes Zarządu
tel. 502872541
Roman Badura – Wiceprezes Zarządu
Tadeusz Piekarz – Skarbnik
Ryszard Kapczyński – Sekretarz
Kaługa Jerzy – Członek Zarządu
Mitręga Henryk – Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna

Kopiec Andrzej – Prezes KR

Kryca Piotr – członek KR

Przybyło Marian – członek KR

 

Reklamy